Juelsminde Pigegarde blev oprettet i 1954 af kæmner Henning Sørensen. Det skete i anledning af Sandbjerg Marked, der var den årlige sommerfest i Juelsminde.

For sjov havde Henning Sørensen, hans kone Anna og
en veninde ved navn Lis Dyrby, samlet en flok piger kun iført gymnastikdragt/badedragt og hvidmalede gummistøvler. Det var en sådan succes, at pigerne fortsatte, og i løbet af ingen tid var der 30 piger, der
deltog. Uden på badedragten/gymnastikdragten havde pigerne et kort hvidt skørt og en dekoration på skulderen. På hovedet bar de en hvid lodden hat med en dekoration af tre pinde i opadgående retning,
tamburmajoren havde et slag, der hang over venstre skulder og nåede ned til midt på låret. I begyndelsen havde tamburmajoren ingen tamburstav. Som fodtøj havde pigerne gummistøvler, der var malet hvide af
malermester H. Betak, og de bar hvide handsker. Pigerne havde på det tidspunkt ingen instrumenter, men i stedet for musik underholdt pigerne med nogle sange, f.eks. “ Vi er friske piger fra Kattegat”.


Da den 8-årige Lise Jørgensen fra Juelsminde hilste på Kong Frederik den IX. Under sit besøg den 10. juli 1964 i Horsens hilste kongen bl.a. på pigegarden og bøjede sig da ned til den 8-årige Lise og spurgte: ”Er du Horsens-garder min lille ven? ” ”Nej”, svarede Lise, idet hun gjorde stram honnør. ”Jeg er Juelsminde-garder”. ”Se, se”, tilføjede kongen. ”Så du er fra Juelsminde – der har jeg været, der er ganske dejligt”. ”Javel, Deres Majestæt”,


Gardens første udenbys kontrakt var til Kornmodsfest, lørdag d. 27. august 1955 i Horsens. Tiden var nu inde til at få en rigtig uniform, og den 18. juli 1956 blev den præsenteret. Den bestod af hvide tennissko med
overtræksgalocher, der havde en hvid kvast i siderne, en kort plisseret nederdel, en marineblå jakke, hvide handsker og en hue af jernbanefløjl med en blå kvast. Tamburmajorens hue var dog af skind. Desuden bar hun et hvidt skærf med blåt anker på, senere blev dette tilbehør til hele garden.


I slutningen af 1955 fik garden trommer, det blev med tiden til 3 lilletrommer, 3 pauker og 1 stortromme. Der kom også en fane til. Der har fra starten været en maskot med.


I de første år fik garden en hel del opmærksomhed, den kom endda i fjernsynet. I begyndelsen af 1957 kom der ambitioner om, at garden skulle have et rigtigt orkester. Der blev lavet nogle arrangementer for at skaffe  enge til signalhorn og fløjter, og det lykkedes. De blev anskaffet omkring 1960. I oktober 1957 trak initiativtageren til garden, Henning Sørensen, sig tilbage som leder af garden. I stedet overtog Folke Møller ledelsen, og det blev hans opgave atfå pigerne lært at spille. En landmand fra Sejet lærte pigerne at spille på fløjte, og instruktører fra Horsens Garden underviste i signalhorn. For at komme frem og tilbage til Sejet og Horsens stillede Ravnsborg en bus kvit og frit til rådighed. Undervisningen i trommer foregik hjemme i Folke Møllers kælder. Frem til ca. 1964 var Folke Møller leder af garden. Derefter var Else Sørensen leder et enkelt år, så overtog Aage fr. Lundager ledelsen. Senere blev Aage fr. Lundager et af gardens æresmedlemmer. I hans periode blev der gjort meget ud af march og tattoo programmer. Undervisning på instrumenterne foregik på skolen.


I 1974 overtog Kirsten Nielsen ledelsen, hun havde en fortid i Odense garden. Med Kirsten Nielsen i spidsen og nogle entusiastiske forældre følte de, at garden trængte til et løft. Man startede med, at garden skulle være en selvstændig forening, garden havde hidtil hørt under Juelsminde Turist- og Borgerforenings love og vedtægter. Så onsdag den 28. maj 1975 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og fra den 1. juni 1975 er garden selvstændig. Eva Stelmark blev den første formand.


Der forestod nu et større arbejde. Uniformerne fra 1954 var meget nedslidte, og man gik i gang med at designe og sy en helt ny uniform - denne uniform, som garden stadig bærer - en hvid skråhue, en blå jakke, der går lidt ned over taljen, en hvid rundskåret nederdel og hvide lange læderstøvler, tamburmajoren bærer en hvid jakke og en rigtig pelshue. Hos de implicerede forældre, der syede uniformerne, var der fabrikslignende tilstande. Uniformerne blev færdige i 1976. Siden 1975 har garden langsomt ændret sig fra at være et rent tambourkorps til først i 80´erne at
blive udvidet med trompeter. I slutningen af 1975 fik garden en lyre. I november 1984 fik garden de første trompeter med ventiler. I 1976 blev garden venskabsgarde med Spielmannzug Freiweg, Kellingehusen, Tyskland, kontakten formidledes igennem Helsingør Garden.


Træningen er foregået flere forskellige steder. I 1974 foregik den udendørs træning ved rutebilstationen og den indendørs i den lille skole på Søkjær i Juelsminde. Senere flyttede Pigegardens træning op på skolen. I 1976 blev det hele flyttet til Kysthospitalet for i 1980 at ende på Sandbjerg, hvor Merry Lorentsen i øvrigt var formand.


Den første store begivenhed var gardens 25 år jubilæum i 1979, som blev afholdt på Gramrodehus med deltagelse af venskabsgarden fra Tyskland, Spielmannzug Freiweg.
I 1982 blev Karin Mikkelsen (Juelsminde), der ikke havde nogle piger, men derimod selv havde været pigegarde i Juelsminde, valgt til formand, senere også æresmedlem. På dette tidspunkt kostede det i øvrigt kun ca. 175,- kr. at leje en bus til gardens arrangementer.


30 års jubilæet i 1985 blev fejret i Juelsminde Hallen, med deltagelse af Speilmannzug Freiweg, medens 35 års jubilæet blev afholdt på Juelsminde Rådhus.

Garden fik i 1986 overrakt en vandrepokal af venskabsgarden Spielmannzug Frei Weg i Kellingehusen, denne havde til formål at vandre mellem de piger, der hvert år havde mindst fravær.


I 1987 overtog Benny Rolle (Snaptun) ledelsen, han havde siddet i bestyrelsen siden ´84 og blev senere også et af gardens æresmedlemmer. Årene derpå var præget af stor udskiftning af formænd. I 1988 overtog Eva Gamst Jensen formandsposten, men da hun måtte gå af pga. sygdom, blev det Jørgen Kristensen, der sad som midlertidig formand indtil Kirsten Tønnesen (Juelsminde) i 1990 blev valgt. I 1990 blev der afholdt sergentskole med afsluttende prøve ledet af gardens tidligere garderchef Benny Nielsen.


I 1994 gennemførte 14 piger sergentskolen denne gang under instruktion af Jens Kindberg og Leif Andersen. Ved den efterfølgende generalforsamlingen, valgte Kirsten Tønnesen at træde ud af bestyrelsen, og
efter konstitutionen var det Jytte Kristensen som blev gardens nye formand. Garden fejrede sit 40 års jubilæum, med reception på Rådhuset og derefter fest i Juelsminde Hallen med deltagelse af Spielmannzug
Freiweg, Horsens Garden og 6. juli Garden.


I 1996 afholdt Pigegarden deres første cykelløb i Juelsminde. Initiativtageren var Kent Lohse fra BG bank i Juelsminde, der i forbindelse med planer om pigegardens allerførste udenlandstur, var en af de fire pengeynglere, der var med til at samle ind til gardens tur. Pengeyngel, bankospil og cykelløb gav i alt 84.280 kr., som blev overrakt i forbindelse med gardens 60´erfest, som var arrangeret af forældregruppen. Udenlandsturen gik i efterårsferien samme år til Calella i Spanien, hvor garden deltog i den årlige musikfestival.


Ved Garderballet ´96 blev der for første gang udpeget en af gardens gamle piger til Garderchef: Tina S. Sønderskov, der på dette tidspunkt havde været aktiv i Pigegarden i 11 år. Tina begyndte senere også at fungere som gardens dirigent under optræden.


I 1997 blev der indført en ny nål i gardens medaljerække, guldankeret for 13 års tro tjeneste i Pigegarden. Denne blev tildelt Trine Kristensen og overrakt af viceborgmester Børge Hede.

I 1998 blev Jytte Kristensen afløst af Kurt Nielsen, Horsens, som formand. 8 sergenter bestod eksamen på sergentskole, som var ledet af tidligere garderchef Benny Nielsen.

Dette år blev desuden året, hvor 48 garderpiger i påskeferien drog på deres anden udenlandstur, som denne gang gik til byen Kecskemet i Ungarn.


Derudover skrev Pigegarden historie med deltagelsen i åbning af Storebæltsbroen – senere også med indvielsen af Øresundsbroen i 2000 med gardere fra hele landet.


Af større begivenheder i Juelsminde Kommune bør nævnes indvielsen af de nye gader i byen, og ikke mindst deltagelsen ved regentparrets besøg.


Benny Rolle, der siden 1984 altid har været en hjælpende hånd, blev i 1999 udnævnt til Juelsminde Pigegardes æresmedlem i forbindelse med årets garderbal i BHU-hallen. Dette år kunne garden fejre sit 45 års jubilæum, hvilket også blev dagen, hvor garden fik skænket en ny fane af ”Danmarks Samfundet”.


Lyren blev taget ud af tambourkorpset pga. mangel på instruktører. Pigegarden deltog for første gang i DM, der foregik i Herning, 35 piger deltog, tambourkorpset blev nr. 12 ud af 27, samlet fik garden en 19. plads.
Forhenværende gardere var mødt op på 50 års dagen, for at udveksle gode minder.


2000 var året, hvor garden endnu engang tilføjede en ny nål for 15 års tro tjeneste i medaljerækken. Medaljen, som var en G-nøgle i guld, blev overrakt til tambourmajor Anette Sønderskov af Borgmester Jørgen Bjerre.


Anden gang garden deltog i DM var i 2001 på Bornholm, hvor 25 piger fangede publikums opmærksomhed da de kom syngende og løbende ind på Rønne stadion, hvilket gav en 16. plads ud af 32. Samlet blev Juelsminde nr. 26. ud af 32.


Dette år blev Lene Madsen, Rårup, valgt til at overtage formandsposten. Der blev atter afholdt sergentskole i Pigegarden, som blev ledet at Anette Sønderskov og Niels Peter Hansen. 10 piger bestod eksamen, hvoraf der til garderballet for første gang blev udnævnt garderpiger til henholdsvis 1. og 2. dirigenter.


Pigegarden spillede for første gang til tænding af juletræ i Hornsyld, hvilket medførte at man op til samme arrangement året efter indførte vinteruniformer i Juelsminde Pigegarde. Denne bestod af egne pæne sorte bukser, egne sorte støvler, egen sort rullekrave, blå uniformjakke og skråhue/nissehue.


I 2002 blev der samlet ind til gardens 3. udenlandstur. Denne gik til Costa Brava i Spanien og var arrangeret i samarbejde med Landsgarderforeningen. Turen var i skolernes efterårsferie, hvor 39 piger drog mod Spanien.


Pigegarden oplevede også dette år at blive hyret til at spille på scenen til ”Open Air” i Horsens i anledning af Jacob Haugaards 50 års fødselsdag.


2003 var året hvor Pigegarden for tredje gang deltog i DM, som foregik i Vejen, hvilket gik over alt forventning.


2004 var 50 året for Juelsminde Pigegardes eksistens. Dette blev markeret med jubilæumsreception på Juelsminde Vandrehjem, hvor der var udstilling af uniformer og billeder (udlånt af egnsarkivet) samt fint besøg af nogle af de allerførste gardere i Juelsminde. Dernæst blev der afholdt en jubilæumsweekend med deltagelse af Horsens Garden, Skive Garden samt Søværnets Tambourkorps. Der var fest om aftenen, hvor gamle piger, bestyrelsesmedlemmer samt instruktører var inviteret. Garden sluttede året af med en udenlandstur til Tjekkiet, hvor de største seværdigheder bl.a. blev besøgt.


I 2005 deltog Juelsminde Pigegarde i DM for bygarder i Århus, det var den 4. deltagelse i den nationale konkurrence.


2006 er året, hvor pigegarden drager til Kroatien for første gang. Juelsminde Pigegarde bliver indkvarteret på hotel i Crivenicia, turen var arrangeret i samarbejde med LGF, Brovst Pigegarde havde valgt samme  estination, så under fremmede himmelstrøg var der blandt andet fælles koncert på en skole.


Til generalforsamling i 2006 valgte Lene Madsen at træde ud af bestyrelsen efter 5 år som formand, ny formand blev Flemming Hjortlund.


I 2007 blev DM for bygarder afholdt på Frederiksberg i København, Juelsminde Pigegarde opnåede følgende resultater, præcisionsmarch for tambourkorps nr. 17, præcisionsmarch for brassband nr. 14, tambourkorps koncert nr. 17 og brassband koncert nr. 22.


2007 blev ligeledes året, hvor den hvide majorjakke blev afskaffet.


2008 var igen et begivenhedsrigt år for Juelsminde Pigegarde. Pigerne har igen i 2008 haft rigtig mange arrangementer, rundt om i regionen. Dog er der nok et arrangement der vil blive husket meget længe. Det var da
Pigegarden fik æren af at tage i mod Regentparret, da de lagde til kaj med Dannebrog i Juelsminde.


Der blev igen i 2008 afholdt Tour de Pigegarde, et sponsorcykelløb der køres i Juelsmindes gader, med formål at cykle nogle sponsorater ind til den daglige drift af garden. Dette blev en kæmpe succes, pigerne havde været vidt omkring for at tegne sponsorater. Pigerne havde desuden været særdeles kreative for at komme i betragtning som den bedst udklædte under cykelløbet.


I efterårsferien drog pigerne så igen på en udenlands rejse. Denne gang til Santa Susanna, i Spanien. Af mange oplevelser kan bl.a. nævnes en heldagstur til Barcelona, hvor der både var sightseeing og tid på egen hånd, og en heldagstur til det savtakkede bjerg Monserat, hvor de besøgte et munkekloster. Herudover havde pigerne fornøjelsen af at marchere gennem Santa Susanna’s gader, og endelig at spille en koncert foran Hotel Albambra, som virkelig tog publikum med storm.


2009 bød på 2 større arrangementer DM for bygarder i Aalborg og en weekendtur til Frederiksstad. Ved DM for bygarder opnåede pigegarden følgende resultater, tattoo nr. 16, opvisningsmarch nr. 21, tambourkorps koncert nr. 12 og brassband koncert nr. 14. Resultaterne gav en samlet 17. plads. Flotte resultater og klar forbedring i forhold til 2007.


2010 Juelsminde Pigegarde drog i efterårsferien til Italien mere præcist Montecatine Terme i Toscana. Arrangementer i Pisa, Lucca og Firenze. Pigerne kom hjem med mange spændende indtryk og oplevelser, turen vil
blive husket for et særdeles medlevende italiensk publikum.


2011 DM for bygarder i Randers. Pigegarden opnår for første gang at komme i top 10 i en konkurrence, resultaterne blev Tattoo nr. 15, by march nr. 22, tambourkorps koncert nr. 8 og brassband koncert nr. 14, sammenlagt indbragte disse resultater en 13. plads. Den musikalske udvikling fortsætter og en flok stolte piger returnerer fra Randers.


2012 pigegarden drog til London, med base på Hotel Legoland og udsigt til Windsor slottet, udforsker pigegarden det sydlige England, med koncerter i Portsmouth ved Lord Nelsons skib og koncert på torvet i Oxford. Der blev ligeledes tid til sightseeing og shopping i Londons centrum.


2012 blev også året, hvor Flemming Hjortlund forlod bestyrelsen og formandsposten blev overtaget af Marina Lind.


2013 DM for bygarder i Frederikshavn, pigegarden deltager for 8. gang. Resultaterne blev følgende. Tattoo nr. 15, by march nr. 22, tambourkorps nr. 7 og brassband nr. 13, sammenlagt blev det til en 15. plads.
Marina Lind stoppede som formand og blev erstattet af Flemming Hjortlund.


2014 i uge 42 drog Juelsminde Pigegarde til Berlin, der også blev besøgt af 6. juli Garden og Roskilde Garden. Pigerne optrådte blandt andet på Potsdamer Platz, Alexanderplatz, foran Bundestag og foran Hauptbahnhof. En udlandstur med masser af shopping muligheder, men også en tur, hvor der blev givet 10 koncerter og set en masse seværdigheder.


1. sep. 2014 flyttede Pigegarden træningslokale fra Juelsminde skole til 10. klasses lokaler under Juelsminde Hallen, Tofteskovvej 10.

Kontakt Os

Juelsminde Pigegarde

Rårup Skole
Kirkedalsvej 64
7130 Juelsminde, Rårup 
Hedensted Komune
Denmark

(+45) 93 92 19 54